ثبت شرکتها

‌ثبت هرگونه شرکت خارجی (شعبه و یا نمایندگی)، ثبت هرگونه مشارکت و یا ثبت شرکتهای خارجی با سرمایه‌ خارجی با استفاده از قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، ثبت تغییرات (در سهام، سهم الشرکه، سهامداران، شرکاء و غیره)، انحلال و حالت تصفیه