اقامه و پیگیری شکایات و دعاوی کیفری

قتل عمد و موارد مطروحه در دادگاه کیفری استان و دادگاههای تجدید نظر جرائم مواد مخدر و قاچاق خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، قتل شبه عمد (ناشی از سوانح رانندگی)، ترک انفاق، انتقال مال غیر و طرح و تعقیب هر نوع دعوی در دادسرا و یا دفاع در قبال آن در ارتباط با سایر عناوین مجرمانه