دفتر وکالت ایران

 

دفتر حقوقی ایران در سال ۱۳۷۸ در جهت مشاوره حقوقی در تهران دایر شد تا به اقشار مختلف مردم به طور تخصصی مشاوره حقوقی بدهد